Resource id #3
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/Start539.php:27) in /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/index.php on line 38
Základní škola Brigádníků - Aktuální zprávy - 2008/2009
Kontakt:
Základní škola Brigádníků 510/14
100 00 Praha 10 - Strašnice
Telefon/Fax +420 274820795
E-mail: skola@zsbrigadniku.cz
Jídelníček
není k dispozici
Mailová schránka školy Přidat k oblíbeným Administrační stránka

Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
pořad Bezúčelná procházka se bude vysílat 16.7.2009 ve 20.00 hod. na ČT 2.
Přeji vám pěknou dovolenou a dětem klidné prázdniny.


15.7.2009
Item96blue.gif (1KB)
Hodnocení 2. pololetí školního roku 2008/2009

Ve druhém pololetí bylo žákům na naší škole uděleno:
 • 18 x napomenutí třídního učitele
 • 12x důtka třídního učitele
 • 13x důtka ředitelky školy
 • 5x snížená známka z chování
 • 32x pochvala na vysvědčení včetně pochvaly ředitelky školy
Bylo vydáno 373 vysvědčení a z toho 204 vyznamenání.
Pouze 4 žáci neprospěli.

6 žáků nechybělo ve druhém pololetí ani jednu vyučovací hodinu :-)

Rekordmanem školního roku 2008/2009 byl žák z osmého ročníku, který chyběl za celý rok pouze 1 vyučovací hodinu.

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny!!!


7.7.2009
Poslední zvonění 2009

p.jpg (60KB)
7.7.2009
Item96_7.gif (1KB)
Rozdělení na volitelné předměty pro školní rok 2009/10
30.6.2009
Item96blue.gif (1KB)
Školní družina o letních prázdninách

Vážení rodiče,
školní družina v době prázdnin bude následovně:
1.7. – 3.7. ZŠ U Vršovického nádr.
7.7. – 10.7. ZŠ Jakutská
17.8. – 24.8. ZŠ Břečťanová

V den nástupu dítěte do družiny s sebou přineste přihlášku do ŠD, ofocenou kartičku pojištěnce, úplatu za ŠD 200,- Kč, peníze na obědy (cca 30,-Kč) a na každý den dvě devítikorunové jízdenky (cesta na oběd). Bez těchto náležitostí nebude dítě v létě do ŠD přijato. Provoz družiny bude od 7,00hod. do 16,00 hod.

27.5.2009
AnglickaKonverzace.jpg (10KB)
Anglická konverzace


Žáci volitelného předmětu Anglická konverzace natočili krátké video na téma, které právě probírají.
22.5.2009
"Žabí den"
Dne 12. 5. proběhl v 1. A formou projektového vyučování „Žabí den“ jako oslava první společně přečtené knihy Kvak a Žbluňk se rádi bojí. Děti se ve skupinách učily pracovat s odbornou literaturou a internetem (atlasy, encyklopedie, vyhledávání informací na internetu). Na závěr děti vytvořily a ilustrovaly své vlastní příběhy Kvaka a Žbluňka. Výsledky jejich nadšené práce můžete vidět na fotografiích.


- -
21.5.2009
Žákovská konference Jazyky bez bariér
18.5. proběhla na naší škole žákovská konference Jazyky bez bariér s tématem „Návštěva kamaráda z Evropy u nás doma“. Děti ze Základní školy Sadová, z Velké Bíteše prezentovaly své příspěvky a seznámily spolužáky z Prahy 10 s využitím programu Jazyky bez bariér, které je koncipován (nejen) pro dyslektiky. Konference se zúčastnili vedle pedagogů ZŠ Sadová, ZŠ Olešská, ZŠ Dolní Břežany ZŠ Brigádníků, také zástupci MČ Prahy 10, Dyscentra, PPP Praha 10, Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. Na konferenci, která proběhla v přátelském duchu, naváže další setkávání.21.5.2009
2009-05-06/02_.jpg (7KB)
Prezentace ze Dne Země

6.5.2009
Ples
Náš školní parlament uspořádal dne 23.2. ples. Uvítali nás Honza a Roland komickým výstupem a pak DJ Jarda pouštěl dobré písničky a mělo to šťávu. Vyzkoušeli jsme si i společenské tance, ale ty se moc neujaly, protože nám to nešlo, a tak jsme se vrátili k disku. Učitelská porota zvolila krále a královnu plesu. Stali se jimi Dáša a Šimon z 9. A. Ples probíhal skvěle a po dvou přídavcích jsme se s úsměvy na tváři a novými zážitky rozešli domů. Děkujeme organizátorům plesu za tuto zábavnou akci.
zpracovali žáci 7.B-
1.3.2009
Bruslení
Tak jako před rokem vedení školy pronajalo pro žáky II. stupně, na poslední dopoledne 1. pololetí, zimní stadion ve Vršovicích.
8.2.2009
Maškarní rej
Dne 12. ledna uspořádalo vedení školy maškarní rej pro nejmenší žáky z I. stupně. Jako hosté byli pozváni žáci ze spádové MŠ. O program se postaraly žákyně z VIII.B.


- -
1.2.2009
2009/dzapis.jpg (76KB)
30.1.2009
2009-01-07_/foto/01.jpg (48KB)
TŘI KRÁLOVÉ
6.1. nás na své pouti navštívili TŘI KRÁLOVÉ a přinesli žákům naší školy svoje dary.

11.1.2009
VanocniTrznice2008.jpg (9KB)
Videoreportáž z Vánoční tržnice 2008


5.1.2009
2008/foto/30_.jpg (6KB)
Fotoreportáž z Vánoční tržnice


20.12.2008
V čase vánočním, kdy probíhají na škole besídky, do tříd na prvním stupni zavítali starší spolužáci, aby předvedli krátké divadélko o nespokojeném stromečku. Hra proběhla v angličtině a na závěr se všichni pokusili o anglickou koledu „ We wish you a Merry Christmas.“

Přejeme vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

19.12.2008
Lucie
12. prosince jsme si dopoledne zpestřili tím, že přišly do tříd "Lucie", aby vyčistily před Vánocemi kouty a vynesly smetí. Dětem se moc líbily, zvláště, když donesly do prvních tříd cukroví.14.12.2008
Vyhodnocení tipovací soutěže
Vyhodnotili jsme tipovací soutěž, kolik kelímků tvoří kouli, kterou vytvořili žáci ze 6.B, pod vedením p. uč. Drexlera. Kryštof Oravec předal výherkyni cenu a jeho báseň bude otištěna v dalším čísle školního časopisu.

14.12.2008
Mikuláš
V pátek 5.12. navštívil naši ZŠ sv. Mikuláš se svým doprovodem.
8.12.2008
Ptačí budky
Chlapci VIII. a IX. tříd, kteří navštěvují povinně volitelný předmět Praktické činnosti vyrobili ptačí budky, které rozvěsí na stromy v areálu školy. S napětím budeme všichni očekávat, zda je místní ptactvo uzná za vhodné pro obydlení.


- -
8.12.2008
Koule z kelímků
Akce Mléko do škol se na naší škole setkala s kladným ohlasem. Žáci VI.B přišli s nápadem slepit z prázdných kelímků kouli. Přesto, že počáteční nadšení často opadlo, dílo se nakonec podařilo. Koule bude využita na Vánoční tržnici k tipovací soutěži: Z kolika kelímků je koule slepena ? Zkuste si tipnout také. (Po skončení soutěže bude správný počet zveřejněn).8.12.2008
Výročí vzniku republiky
Vážení rodiče,
v pátek proběhne v rámci oslav 90. výročí vzniku naší republiky malá oslava i u nás ve škole. Děti mají za úkol přijít oblečeni v národních barvách. Během první hodiny se pokusíme vytvořit živý obraz - naši vlajku a nafotit se.
Děkujeme za spolupráci

v1.jpg (44KB)
v2.jpg (48KB)

22.10.2008
DOD2008S.jpg (6KB)
Videoreportáž z podzimního Dne otevřených dveří 2008


19.10.2008
2008_2/foto5.jpg (7KB)
Fotoreportáž z podzimního Dne otevřených dveří 2008


12.10.2008
Vážení rodiče,
v souvislosti s onemocněním jednoho žáka naší školy žloutenkou přijala škola následující opatření:
 • žáci ze tříd 5.C a 6.B byli dáni pod lékařský dohled
 • použití záchodů v prvním patře je omezeno
 • účast žáků na akcích se pro dané třídy r u š í
 • žákům daných tříd byl omezen pobyt v odborných učebnách
 • žákům byly vyčleněny stolky ve školní jídelně
 • byl odvolán předmět „ člověk a svět práce“ pro hochy ze 6.B, kvůli styku s nástroji
 • všichni žáci byli opakovaně seznámeni s nutností mýt si ruce po každém použití WC (tekuté mýdlo a ručníky byly instalovány minulý týden), před vstupem do učeben PC, tělocvičny
 • provoz školy nebyl pro ostatní děti vážně narušen
Tato opatření jsou přijata až do doby odvolání – zatím do 6. 11. 2008

28.9.2008
"Školní mléko"

ZŠ Brigádníků zavádí od tohoto školního roku akci "Školní mléko", v kanceláři zástupce školy lze zakoupit kreditky do školního automatu:

Mléčná kreditka - 105Kč - z kreditky se odečítají kusy (14)
 • Neochucené mléko (bílé) 7,50 Kč/ks
 • Ochucené mléko 7,50 Kč/ks


Nedotovaná kreditka - 60Kč - z kreditky se odečítají peníze (lze při zakoupení další kreditky vyčerpat celá)
 • Smetanový jogurt 7,50 Kč/ks
 • Smetanový krém (kunínek) 7,50 Kč/ks

13.9.2008
Výsledky voleb do školního parlamentu

Voleb do školního parlamentu se zúčastnilo celkem 162 žáků z celkového počtu 227. Účast ve volbách tedy byla 71,4% a volby jsou tedy platné.
Kompletní výsledky (60kB)

13.9.2008
Školní řád

Zde si můžete stáhnout
Kompletní školní řád (200kB)

13.9.2008
Volby do Školního parlamentu

Volby stran do Školního parlamentu proběhly v úterý 9.9.2008. Zájem žactva o možnost ovlivnit prostřednictvím „své strany“ dění ve škole byl velmi velký – (jak dokládají přiložené fotografie)– chodba před volební místností praskala ve švech.
10.9.2008
Školní parlament

Žáci sledují se zájmem a napětím programová prohlášení stran, které hodlají kandidovat do Školního parlamentu.6.9.2008
Letní rekonstrukce školy
2008-09-05/01.jpg (23KB) 2008-09-05/02.jpg (21KB)


S finanční pomocí od zřizovatele jsme zrekonstruovali školní toalety na prvním stupni.
2008-09-05/03.jpg (21KB) 2008-09-05/04.jpg (23KB)

Z vlastních prostředků se nám podařilo vylepšit školní kuchyňku.
2008-09-05/05.jpg (23KB) 2008-09-05/06.jpg (23KB)

Pro školní družinu jsme koupili nové vybavení na školní hřiště.
2008-09-05/07.jpg (23KB) 2008-09-05/08.jpg (23KB)

Současná 7.A. má novou podlahu ta stará byla špatná...
2008-09-05/09.jpg (23KB)

Naši sborovnu zdobí umělecké pojetí přírody ze štětce p. uč. Haškové.
2008-09-05/10.jpg (23KB) 2008-09-05/11.jpg (23KB)

Přijďte se k nám podívat :-)


5.9.2008
školní banánovník
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Tyto podezřele se tvářící plody - banány - jsou opravdu velmi chutné, k nerozeznání od banánů kupovaných. Pouze velikost je nezvyklá (pro porovnání kávová lžička). Zatím snad nejzvláštnější výpěstek ve školním skleníku o který pečuje paní učitelka Mazúrová s vybranými žáky.2.9.2008
Fotografie ze zahájení nového školního roku v prvních třídách
2.9.2008
2008-07-02/foto/02_.jpg (11KB)
Fotoreportáž z posledního zvonění 2008
Videoreportáž z posledního zvonění 2008


2.7.2008
Poslední zvonění 2008
30.6.2008
Powered by Zoomify