Resource id #3
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/Start539.php:27) in /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/index.php on line 38
Základní škola Brigádníků - Školská rada
Kontakt:
Základní škola Brigádníků 510/14
100 00 Praha 10 - Strašnice
Telefon/Fax +420 274820795
E-mail: skola@zsbrigadniku.cz
Jídelníček
není k dispozici
Mailová schránka školy Přidat k oblíbeným Administrační stránka

Školská rada

Schůze školské rady 21.9.2009

Přítomni:
Mgr. Petr Jíša
Ing. Vladimír Novák
Ing. Ivona Nykodémová
Mgr. Miloslav Janeček
Miroslav Liška

Omluveni:
Zuzana Bartáková

Program:
 1. Stavební akce konané o prázdninách
  • provedena výměna a přivaření drátěných polí na školním hřišti
  • vybourání okna v místnosti pro klub
  • rekonstrukce šaten na 2. stupni
  • postavení vrat u vjezdu na hřiště školní družiny
  • oprava zavírání oken v tělocvičně
 2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2008/2009
 3. Informování o ŠvP Kořenov
Schůze školské rady 29.6.2009

Přítomni:
Mgr. Petr Jíša
Ing. Vladimír Novák
Ing. Ivona Nykodémová
Zuzana Bartáková
jako hosté Mgr. Alena Polanská, ředitelka školy
p. Nováková – zástupkyně stravovací komise

Omluveni:
Mgr. Miloslav Janeček
Miroslav Liška

Program:
 1. Seznámení členů s plánovanými stavebními akcemi
 2. Seznámení s počty žáků pro další školní rok
 3. Seznámení s problematikou skupinové integrace
 4. Sdělení výsledků šetření stravovací komise
 5. Schválení provozního rozpočtu na rok 2010
 6. Informování o vzniku Asociace náhradních rodin ČR a její nabídce pro školy paní Bartákovou
Schůze školské rady 1.4.2009

Přítomni:
Mgr. Petr Jíša
Ing. Vladimír Novák
Ing. Ivona Nykodémová
Mgr. Miloslav Janeček
Zuzana Bartáková
Miroslav Liška
a jako host ředitelka školy Mgr. Alena Polanská

Program:
 1. Schválení výsledků hospodaření ZŠ
 2. Představení koncepce školy a její ověřování
 3. Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd
 4. Seznámení s výsledky ankety Moje desítka
 5. Otázka posuzování kvality obědů – doporučení na ustanovení stravovací komise
Dne 4. 11. se v ředitelně ZŠ Brigádníků sešla školská rada v novém složení:

Mgr. Miloslav Janečekoba za zřizovatele
Ing. Vladimír Novák
Miroslav Liškaoba za rodiče
Zuzana Bartáková
Mgr. Petr Jíšaoba za pedagogy
Ing. Ivona Nykodémová


Program:
1. Rada zvolila jednomyslně svého předsedu, kterým se stal Mgr. Jíša.
2. Rada byla seznámena s akcemi uskutečněnými v minulých měsících a s budoucími plány školy.
3. Noví členové školské rady byli seznámeni se schválenou výroční zprávou a školním řádem.

Školská rada se sešla 18.9.2008 ve sborovně ZŠ Brigádníků Přítomni:
Mgr. M. Drexler
Ing. V. Novák
Ing. I. Nykodémová
Z. Bartáková
Ing. A. Blažek – omluven
Mgr. M. Janeček – omluven


Program:
1.Rada schválila Výroční zprávu školy za šk. rok 2007-2008.
2.Rada schválila Školní a klasifikační řád školy.
3.Předseda Š. rady poděkoval členům Š. rady za spolupráci v tomto volebním období.
Dne 26.3.2008 schválila Školská rada výsledky hospodaření ZŠ za rok 2008.

Dne 26.3.2008 schválila Školská rada výsledky hospodaření ZŠ za rok 2008. Dne 30.1.2008 zvolila Školská rada člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na pozici ředitelky/e ZŠ, Brigádníků 14/510, Praha 10:

Ing. Ivona Nykodémová


Volby se zúčastnily všichni členové ŠR.

Schůze Školské rady konaná 22.11.2007

Přítomni:
Ing. Vladimír Novák
Ing. Ivona Nykodémová
Ing. Antonín Blažek
Mgr. Miloslav Drexler
Zuzana Bartáková
Mgr. Miloslav Janeček – omluven

Program:
1) Schválení výroční zprávy
2) Seznámení s inspekční zprávou
3) Problematika používání fotografií a videa k propagaci školy
4) Poděkování zřizovateli za provedené rekonstrukce
5) Instalace venkovních kamer na ochranu pře sprejery
6) Úklid okolí školy
7) Finanční situace školy
8) Vánoční tržnice
9) Propagace školy zaměřená na MŠ.

Schůze Školské rady konaná 14.6.2007

Přítomni:
Mgr Miloslav Janeček
Ing. Antonín blažek
Ing. Vladimír Novák
Ing. Ivona Nykodémová
Mgr. Miloslav Drexler
Zuzana Bartáková – omluvena

Program:
1) Rekonstrukce toalet na II. Stupni
2) Výměna oken v hlavní budově
3) Projednání inspekční zprávy
4) Propagace školy
5) Kontrola SYPOS

21.3.2007 schválila Školská rada Přehled o hospodaření školy za rok 2006

Schůze Školské rady konaná 7.11.2006

Přítomni:
Mgr. Miloslav Janeček
Ing. Antonín Blažek
Ing.Ivona Nykodémová
Zuzana Bartáková
Miloslav Drexler
Ing.Vladimír Novák – omluven

Program:
1) Schválení výroční zprávy.
2) Integrace postižených žáků a s tím související finanční problémy.
3) Změny školního řádu.
4) Setkávání pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s učitelkami I.st..

Schůze Školské rady dne 5.4.2006

Přítomni:Ing. Novák V.
Mgr. Janeček M.
Ing. Nykodémová I.
Bartáková Z.
Drexler M.
Ing. Blažek A. – omluven


Program jednání:

1. Topení ve školní tělocvičně – je vynikající, firma odvedla výbornou práci.

2. Rekonstrukce chlapeckého WC na I. stupni začne 1.7.2006 - věříme, že se podaří postupně rekonstruovat i ostatní.

3. Finanční problémy školy – jejich odstranění je na dobré cestě.

4. Třídění odpadu – potřebné kontejnery budou snad brzy dodány.

5. Příprava na rekonstrukci topení ve školní budově – bude se realizovat během hlavních prázdnin.


Školská rada při ZŠ Brigádníků 14/510, Praha 10, 100 00, se sešla na ustavující schůzi dne 7.11.2005 v tomto složení:

Mgr. Janeček Miloslav - omluvenoba za zřizovatele
Ing. Novák Vladimír
Ing. Blažek Antonínoba za rodiče
Bartáková Zuzana
Ing. Nykodémová Ivona - nemocoba za pedag. prac. školy
Drexler Miloslav

Rada tajným hlasováním zvolila svého předsedu - Drexler Miloslav a schválila:
Výroční zprávu
Řád školy a zásady klasifikace žáků.

Dále byly dohodnuty organizační záležitosti činnosti rady.