Resource id #3
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/Start539.php:27) in /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/index.php on line 38
Základní škola Brigádníků - Naše škola
Kontakt:
Základní škola Brigádníků 510/14
100 00 Praha 10 - Strašnice
Telefon/Fax +420 274820795
E-mail: skola@zsbrigadniku.cz
Jídelníček
není k dispozici
Mailová schránka školy Přidat k oblíbeným Administrační stránka

Naše škola

Naše škola se nachází ve Strašnicích, kterým se dříve každý raději vyhnul, protože v tamních bažinách strašilo. Jedno ze strašidel se zatoulalo i do loga naší školy. Takto ale vysvětluje původ názvu jen lidová etymologie.Ve skutečnosti název Strašnice označoval "ves lidí Strašnových" a starobylé osobní jméno Strašen mělo od svého nositele zlé démony odvracet, tedy "odsrašovat je". My se od našeho strašidla "odstrašovat" nemusíme, naopak, z kreseb dětí je vidět, že naše školní strašidlo je hodné.

09.jpg (63KB) 10.jpg (70KB)

Naše škola byla postavena brzy po druhé světové válce zároveň se sídlištěm Solidarita. První děti nastoupily do školy v září 1951. Do první třídy tehdy nastoupila i Marcela Šimíková. A po padesáti letech z této školy jako řiditelka odcházela do důchodu. Svět je prostě malý!

Školu tvoří pět přízemních pavilonů obrostlých zelení. Z těchto důvodů se naše škola velmi špatně fotografuje. Celou ji nikdy nevyfotíte a ten kousek, co se Vám na fotografii vejde, zase nevypadá jako škola.

Škola z ptačí perspektivy
06.jpg (75KB)


Stejný pohled na centrální pavilon na fotografii a v kresbě
07.jpg (53KB) 08.jpg (78KB)

Ale škola ožívá teprve s dětmi

Specifika školy
Chceme být školou založenou na demokratických základech, kde každý má svá práva a povinnosti a zároveň respektuje práva druhých. Proto poskytujeme prostor pro názory a myšlenky, jsme vstřícní a otevření řešení problémů. Odstraňujeme bariéry jak v myšlení, tak v prostorách budovy školy. Podporujeme charitativní projekty a pořádáme množství akcí pro veřejnost. Jedná se například o Den otevřených dveří, Vánoční tržnice s kavárnou, oslava Dne Země, zájezdy do německy mluvících zemí, Setkávání s předškoláky apod.
Zároveň oslovujeme a spolupracujeme s mnoha odborníky z různých odvětví. Snažíme se rovnoměrně rozvíjet dovednosti žáky, které použijí v životě, a proto v naší práci používáme různé metody, postupy a přístupy. Vyučujeme anglický jazyk již od první třídy, výuka je tak pokryta po celou školní docházku, tak jako je to v případě práce s počítačem.
Jelikož chceme být školou pro všechny, vytváříme podmínky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje speciální pedagog, máme kromě klasických tříd i mikrotřídy pro žáky s poruchami učení. Vytváříme zázemí pro nadané děti, spolupracujeme s Mensou.
Velmi důležité je pro nás příjemné pracovní prostředí, naše škola je obklopená zelení. Využíváme pro výuku a mimoškolní aktivity skleník.
ZŠ Brigádníků je škola založená na ROZMANITOSTI A OTEVŘENOSTI, přijďte se podívat!