Resource id #4
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/Start539.php:27) in /data/web/virtuals/227956/virtual/www/subdom/old/index.php on line 38
Základní škola Brigádníků - Aktuální zprávy - 2009/2010
Kontakt:
Základní škola Brigádníků 510/14
100 00 Praha 10 - Strašnice
Telefon/Fax +420 274820795
E-mail: skola@zsbrigadniku.cz
Jídelníček
není k dispozici
Mailová schránka školy Přidat k oblíbeným Administrační stránka

Aktuální zprávy

Informace
Informace

Školní rok byl uzavřen 30.6.2010 s počtem žáků 350.

Prázdninový provoz školy:

Úřední hodiny kanceláře školy: 8:00 - 13:00 (možnost vyzvednout vysvědčení)

 

Vážení rodiče budoucích prvňáků, vzhledem k opakujícím se požadavkům na rozdělení dětí do tříd budou konečné seznamy zveřejněny 30.8.2010.7.7.2010
Poslední zvonění 2010
30.7.2010
Powered by Zoomify

Sportovní den

Dne 24.6.2010 proběhl na školním hřišti pod vedením paní učitelky Svobodové sportovní den pro žáky 1. stupně. S hladkým průběhem soutěží pomáhali i žáci 9. ročníků. Všichni si mohli vyzkoušet své sportovní dovednosti v mnoha disciplínách.

4.7.2010

Spaní ve škole

V noci z 24.6. na 25.6. spali žáci 8.B ve škole. Přinášíme foto z probouzení…

4.7.2010

Pěvecká soutěž

V pondělí 7.6.2010 se ve škole uskutečnila 1. pěvecká soutěž. Zazpívalo celkem 12 žáků z obou stupňů školy za klavírního doprovodu Anny Kuchynkové. Porota složená z učitelů a vylosovaných žáků I. i II. stupně vybrala jako vítěze Terezu Kačkošovou z 9.B. Děkujeme všem organizátorům, zpěvákům, zpěvačkám a porotě za krásné odpoledne.

12.6.2010

Den dětí

1.6.2010 jsme oslavili Den Dětí. Paní učitelka Svobodová připravila s žáky 9. ročníků program pro děti z I. stupně, který se skládal ze zábavných soutěží v tělocvičně a z diskotéky. Třída 6.A byla v Botanické zahradě a 9.B v kině. Zbývající třídy II. stupně sportovaly v areálu Gutovka. Odpolední program pro děti zajišťoval 311. skautský oddíl „Káňata“. Děkujeme všem organizátorům, že pro děti připravili tak příjemnou oslavu jejich svátku.

5.6.2010

Sběr víček

V průběhu celého roku probíhá ve škole sběr různého odpadu. Účastníme se sběru starého papíru, starých baterií, recyklujeme staré elektrické spotřebiče, kompostujeme bioodpad, snažíme se ve třídách třídit odpad. Jednou z dalších „sběrných“ akcí je sběr víček od PET lahví. V květnu přispěla výrazně 3.B. Děkujeme.

1.6.2010

Pasování prvňáčků

V pondělí 24.5.2010 proběhlo v tělocvičně školy Pasování prvňáčků. Kolem padesátky našich budoucích žáků 1. tříd mohlo obdivovat umění skupiny historického šermu. Poté byl každý jednotlivě pasován paní ředitelkou na našeho žáka. V závěru se všichni žáci vyfotili na schodech do 1. patra. S našimi novými žáky se budeme těšit na shledanou v září.

1.6.2010

Praha 10 očima dětí
Aneb angličtina a počítač

To je aktuální téma dnešních dnů a také „žákovské konference“, která se uskutečnila na ZŠ Brigádníků v Praze 10 pod záštitou pana starosty Mgr. Vladislava Lipovského. Cílem je zapojit se do mezinárodní komunikace, prostředkem je používat moderní výukové prostředky. Tato konference navázala na úspěšnou konferenci v DYS-centru Praha na téma „Praha očima dětí“, nad kterou převzal záštitu primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.

Co je podstatou žákovské konference? Spolupráce a setkávání dětí a mládeže s dospělými a dyslektiků s nedyslektiky. Oficiální příručky definují dyslexii jako specifickou poruchu učení, která ale nesouvisí s inteligencí. A proto vznikl kompenzační program Jazyky bez bariér, který zapojuje do výuky angličtiny více smyslů, respektuje sebeúctu dětí a pomáhá při školní výuce i domácí přípravě. Dívky a chlapci získávají zajímavou podporu a lepší školní výsledky. Více uznání a ocenění tak zažívají i rodiče, pro které je úspěšnost dětí velmi důležitá.

Na konferenci prezentovaly své soubory děti z I. a II. stupně ZŠ Brigádníků a ZŠ Švehlova a studenti ze SZŠ Ruská a SOU Gastronomie U Krbu. Netradiční zpracování zaujalo i hosty ze školského úřadu v Praze 10 a ze ZŠ Břečťanová a ZŠ Karla Čapka v Praze 10. Pro inspiraci si přijeli hosté ze ZŠ Hanspaulka a ZŠ Úvaly.

Po oficiální části probíhal networking. K pohodové atmosféře přispělo i občerstvení, které připravili žáci SOU Gastronomie v Praze 10. Děkujeme MČ Praha 10 za podporu akce.17.5.2010

Prodej výpěstků

11.5.2010 jste si opět mohli zakoupit výpěstky ze školního skleníku.

17.5.2010

Příprava na Den matek

V prvním květnovém týdnu se žáci pečlivě připravovali na Den matek, aby mohli dárkem poděkovat maminkám za jejich péči.

17.5.2010

Sběr papíru

5. května 2010 proběhl ve škole sběr papíru. Přikládáme výsledky jednotlivých tříd a děkujeme všem, kteří se zapojili.

2010-05-17.png (16KB)
17.5.2010

Čarodějnice ve škole

30. dubna 2010 zavítaly do školy čarodějnice a připravily pro děti z 1. stupně program v tělocvičně.
Děkujeme jim.

17.5.2010

Den Země

Na konci dubna všechny třídy školy uctily Den Země nějakou aktivitou. 1. a 2. třídy vytvářely projekt na téma Les. 3. a 4. třídy vyrazily vlakem do přírody, 5. třídy byly na exkurzi v Modřanské rokli, 6. třída navštívila Malou Chuchli v rámci vzdělávacího programu Lesů ČR, stejně jako 7. ročníky, které zavítaly do Podskalí a povodí Botiče, 8. ročníky, které navštívily Botanickou zahradu a 9.B, která byla ve Vinoři. V rámci Dne Země prodávali žáci a paní vychovatelky ze školní družiny výpěstky ze školního skleníku.

17.5.2010

2010-05-11.jpg (32KB)

11.5.2010

Velikonoční zpívání

Děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Matějíčkové a paní asistentky Donevové vystoupily ve středu 7.4.2010 na Staroměstském náměstí v rámci Velikonočních trhů.

16.4.2010

Práce ve skleníku

Nadále pokračuje vylepšování skleníku a okolí školy. Patří za to dík zejména paním učitelkám Zimové, Šiškové a Březinové.

16.4.2010

Exkurze do psího útulku

V čase probíhající školy v přírodě v Janských Lázních navštívili žáci, kteří zůstali ve škole, psí útulek v Praze – Tróji.

16.4.2010

ŠvP Janské Lázně

Po jarních prázdninách se cca sto dětí z I. stupně zúčastnilo školy v přírodě spojené s lyžováním v Janských Lázních. Po týdnu je v Horském hotelu na Černé hoře vystřídala cca devadesátka dětí II. stupně. Všichni zúčastnění, zejména lyžaři, byli spokojeni se sněhovou pokrývkou a počasím.

I. stupeň

- - -

II. stupeň
16.4.2010

Soutěž "Jaro a Velikonoce očima dětí"

Žáci z kroužku "Šikovných rukou" vytvořili pod vedením pí. vychovatelky Klatovské úžasnou velikonoční výzdobu, se kterou soutěžili i mimo školu. Děkujeme.4.4.2010

Instalace kompostérů

V březnu 2010 umístila paní učitelka Zimová s žáky 6.A do školní zahrady poblíž skleníku dva kompostéry v rámci projektu Kompostování na školních zahradách. Zde je průběh instalace.
22.3.2010

Anglické divadlo

Ve středu 3. 3. se žáci I. a II. stupně zúčastnili anglického představení, které se konalo u nás ve škole. Žáci byli z vystoupení kouzelníka i z celého programu velmi nadšeni.
7.3.2010
Item96_7.gif (1KB)
Výsledky srovnávacích testů

Během ledna a února proběhlo testování 5. ročníků v českém jazyce, matematice a studijních předpokladech. Zde jsou výsledky: pdf srovnavaci_testy.pdf (18kB)

Podrobné výsledky dětí jsou k dispozici u třídních učitelů.

7.3.2010

Trip to Dakar

Ve středu 3. 3. se v počítačových učebnách školy uskutečnila přednáška Trip to Dakar. Byla to ojedinělá možnost setkat se s třemi účastníky celého závodu. Dva z nich (p. Morávek ml. a p. Haleš) se projeli celý závod jako fotografové a filmaři a p. Morávek st. dokonce jako navigátor řidiče kamionu Tomečka. Nesmírně zajímavá přednáška, která posluchače uvedla do zákulisí závodu a do krajiny a způsobu života Chile a Argentiny, byla doplněna krásnými fotografiemi a krátkými filmy přednášejících.


7.3.2010
2010-02-22.jpg (120KB)

22.2.2010

Projekt "Ovoce do škol"
Vážení rodiče,

škola je přihlášena do projektu „Ovoce do škol".
Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu přihlásí prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem.
Podpora bude poskytována na tyto produkty:
 • čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
 • balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma.

K zajištění úspěšné realizace programu přijme škola doprovodná opatření, která by měla podpořit efektivitu projektu a svou povahou vést k zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity.

19.2.2010
Item96green.gif (1KB)

Dne 30.1.2010 od 9.00 do 14.00 hod. se koná v budově naší školy tradiční Burza minerálů

 

 

Informace o zápisu do 1. ročníku

K zápisu přišlo 63 dětí, o odklad zatím požádalo 8 dětí.

 
Dodatečný zápis je možný
ve čtvrtek 4.2.2010 v 15.00 – 17.00
nebo kdykoliv po telefonické domluvě.
 
S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.8.2.2010
Item96_7.gif (1KB)
Výsledky olympiády v anglickém jazyce, matematické olympiády a dějepisné olympiády

3.2.2010
2010/pozvanka.jpg (89KB)

13.1.2010
Obrazová reportáž ze Tří králů - 6. ledna
12.1.2010

AKCE LEDEN 2010
 • 4.1. začátek školy po vánočních prázdninách (od 8:00 hod)
 • 8.1. ředitelské volno
 • 13.1. pedagogická rada, dopolední setkání s předškoláky
 • 18.1. třídní schůzky
 • 19.1.,20.1. zápis do prvních ročníků
 • 28.1. vysvědčení za první pololetí
 • 29.1. pololetní prázdniny
 • 30.1. tradiční burza minerálů


3.1.2010
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku Vám přeje vedení školy.
2009-12-22/pf2010.jpg (79KB)

22.12.2009
2009/pozvanka.jpg (42KB)

Program vánoční tržnice 15.12.2009
15.00 Otevření kavárny
15.55 Vystoupení na schodech (2.A)
16.00 Otevření vánoční tržnice
16.30 Program v tělocvičně
 • Tanec - Milk Shake (dívky 7. A + hosté)
 • Zpěv - Eliška Adamová a Andrea Phamová (8.A)
 • Tanec - Hoprdox (dívky 8.B)
 • Zpěv - 3.B pod vedením H. Donevové
 • Tanec - dívky 7.A
 • Zpěv - školní družina + MŠ Dvouletky
 • Vyhodnocení mimořádných žáků tohoto kalendářního roku
 • Zpěv - Tereza Kačkošová v doprovodu Anny Kuchynkové (9.B)
 • Tanec - Girls Project (dívky 8.A a 8.B)
 • Zpěv - školní družina + MŠ Dvouletky
 • Aerobic sestava Moniky Zikové a Katky Polákové
 • Zpěv - Anna Nováková a Lucie Prošková v doprovodu Anny Kuchynkové
 • Tanec - Jonas Sisters (dívky 8.A)
 • Zpěv - Tereza Kačkošová, Androniki Haufová (9.B)
 • Tanec - 9.B a hvězda Mirka (9.A)

18.00 Uzavření vánoční tržnice a kavárny


7.12.2009
V pátek 4.12. navštívil naši ZŠ sv. Mikuláš se svým doprovodem.


5.12.2009
Item96yellow.gif (1KB)
Dne 3.12. se naši vybraní žáci ze tříd 9.B, 8.A a 8.B zúčastnili žákovské konference na téma Praha očima dětí a prezentovali zde své soubory, které můžete vidět v knihovně na www.jazyky-bez-barier.cz. Naši žáci si vyměnili zkušenosti a seznámili se s kamarády z Moravy i ze Slovenska. Další konference proběhne v dubnu 2010, tentokrát přímo na naší škole.

5.12.2009
Item96blue.gif (1KB)
Vážení rodiče a příznivci školy,
připomínáme vám, že Vánonoční tržnice se bude konat v úterý 15.12.2009

Pokračuje spolupráce s Jazyky bez bariér. V současné době probíhá kroužek pro žáky třetích ročníků. Rodiče chceme pozvat na další seznámení s programem dne 30.11. od 17 hodin.

Pro ty, kteří nebyli na třídních schůzkách, sdělujeme, že s CK Ajeto bylo zahájeno exekuční řízení.


V pátek 4. 12. přijde do školy čert s Mikulášem.


27.11.2009
Item96green.gif (1KB)
Vážení rodiče,

v souvislosti s oslavami státního svátku 17.11.2009 vyhlašuji ředitelské volno na 16.11.2009 (pondělí).

Doufám, že tento den strávíte společně se svými dětmi. Pro rodiče, kteří tuto možnost nemají nebo ji nechtějí využít, bude v omezené míře zachován chod školní družiny.


Dále připomínám, že dne 18.11.2009 se koná pedagogická rada a 23.11. třídní schůzky.


4.11.2009
2009/foto/01_.jpg (10KB)
Fotografie ze Dne otevřených dveří


16.11.2009


Dlužíme Vám informace z mnoha akcí, které v poslední době proběhly u nás ve škole:

Malá připomínka vydařené ŠvP v Kořenově

20. 10. se zúčastnili žáci 7. ročníků výlovu rybníka.

Žáci zeměpisných praktik navštívili Technické muzeum.

5.11. proběhl sběr starého papíru.
Zde přinášíme výsledky
2009-11-19/sber.gif (14KB)

6.11. – 8.11. byli zaměstnanci školy na výjezdu v Písku.

11.11. proběhl velmi vydařený den pro předškoláky, kde měli budoucí prvňáčci možnost vyzkoušet si různé znalostní a tvořivé činnosti, které je ve škole budou čekat, a ještě si zaskotačit ve skákacím hradu.-
16.11.2009

ZŠ Brigádníků a inovátorka Ing. Dagmar Rýdlová pořádají

přednášku plnou názorných ukázek

 

Angličtina pro děti s dyslexií s programem Jazyky bez bariér

 

Komu je určeno:

Rodičům a učitelům dětí s dyslexií, kteří mají zájem o nové výukové metody

 

Co si účastníci odnesou:

1.     Představu o nových možnostech jazykové výuky

2.     Informace o webových stránkách, kde je co ke stažení zdarma

3.     Informace o webových stránkách, kde je co ke stažení za mírný poplatek

4.     Představu o nových možnostech zapojení aktivních rodičů a učitelů

 

Program:

1.     Krátce o dyslexii

2.     Co už máme hotové:

a, Speciální pomůcky a program, který kompenzuje potíže děti s dyslexií při výuce angličtiny

b, Ke stažení z webu 167 česko-anglických souborů v psané a mluvené formě s obrázky

c, Řadu lekcí z různých učebnic angličtiny upravených do speciální formy

3.     Co je potřeba dále podporovat:

a, Další úpravy lekcí z učebnic do speciální formy

b, Alternativní cvičení z pracovních sešitů

c, Vzájemné propojování rodičů dětí s dyslexií

 

 

Kde: Základní škola Brigádníků 510/14, Praha 10 – Strašnice

Kdy: V pondělí 19. října 2009 od 17 hodin

Lektorka: Ing. Dagmar Rýdlová,

                  dospělá dyslektička a členka Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů

 

 

 

Vstupné dobrovolné17.10.2009


Den otevřených dveří - 6.10.2009
dopolední program
dod01.gif (18KB)

odpolední program
dod02.gif (9KB)

Srdečně Vás zveme a těšíme se na shledání!
2.10.2009
tv_.jpg (8KB)
Dnes 17.9.2009 ve 20.00 na programu ČT 2 bude odvysílán dokument o 50. letech ve Strašnicích s názvem Nad hlavou hvězdy, srp a kladivo, kde se objeví i naše škola.

15.9.2009
Den s Policií ČR
V pondělí 7.9.2009 proběhlo u nás na škole dopravně - preventivní dopoledne „Den s Policií ČR“.Této akce se zúčastnily všechny třídy prvního stupně. Děti během 3 vyučovacích hodin prošly jednotlivá stanoviště (dopravní policie, balistika, mechanoskopie, trasologie, daktyloskopie...), na kterých plnily různé úkoly a mohly získat malé odměny. Dopoledne završila ukázka výcviku policejních psů, která se uskutečnila na školním hřišti.- -
21.9.2009

Milí žáci a rodiče,
škola začíná 1.9.2009 v 8:00 pro 2. - 9. ročníky, pro 1. ročníky v 8:30, kdy po slavnostním uvítání budou následovat informační třídní schůzky .

Na těchto stránkách můžete společně znovu prožít první den svých dětí v 1.B. Děkujeme za spolupráci.

Celý 1. týden (tj. do 4.9.) bude zkrácené vyučování:
1. stupeň: 8:00 - 11:45
2. stupeň: 8:55 - 12:40

Obědy mají všichni přihlášení strávníci přihlášené. Odhlašování obědů je možné telefonicky (274 772 917) nebo osobně dne 31.8., 2.9., 4.9.

Prosíme rodiče žáků 1. ročníků, aby přihlášovali děti do školní jídelny v uvedených termínech.

Přejeme všem úspěšný start do nového škoního roku.

1.9.2009
Vážení rodiče,
pořad Bezúčelná procházka se bude vysílat 16.7.2009 ve 20.00 hod. na ČT 2.
Přeji vám pěknou dovolenou a dětem klidné prázdniny.


7.7.2009
Item96blue.gif (1KB)
Hodnocení 2. pololetí školního roku 2008/2009

Ve druhém pololetí bylo žákům na naší škole uděleno:
 • 18 x napomenutí třídního učitele
 • 12x důtka třídního učitele
 • 13x důtka ředitelky školy
 • 5x snížená známka z chování
 • 32x pochvala na vysvědčení včetně pochvaly ředitelky školy
Bylo vydáno 373 vysvědčení a z toho 204 vyznamenání.
Pouze 4 žáci neprospěli.

6 žáků nechybělo ve druhém pololetí ani jednu vyučovací hodinu :-)

Rekordmanem školního roku 2008/2009 byl žák z osmého ročníku, který chyběl za celý rok pouze 1 vyučovací hodinu.

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny!!!


7.7.2009
Poslední zvonění 2009

p.jpg (60KB)
7.7.2009
Item96_7.gif (1KB)
Rozdělení na volitelné předměty pro školní rok 2009/10
30.6.2009